עדכונים לקראת הזיגר

שלום חברים,
תערוכת הזיגר תערך יום אחד בלבד ביום שבת בתאריך 24/11/2018.
מבחן ה TSB יתקיים גם ביום שבת !

הזמנה לאסיפה כללית
עדכון הצעות לסדר יום