הנחיות גידול חדשות

GS_20200223-192601_1

תכנית מעבר של WUSV מחייבת את כל המועדונים הקשורים בעולם לאמץ וליישם את כללי הגידול 

בתוך 5 שנים - 2020 עד  2025 

לפרטים ראו כאן

מבחני אופי חדשים לגורים 2020
הזמנה לאסיפה כללית