תערוכה בינלאומית כנות

תערוכה בינלאומית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות
כנות
שבת, 28 אפריל 2018

תערוכת חוג

תערוכת חוג עם שופט מגרמניה - SV Dieter Oeser
מכון וינגייט
שבת, 24 מרס 2018

רועה גרמני - תערוכת חוג פבר׳

שופט דורון ראכלין
מושב ניצני עוז
שבת, 16 פברואר 2019

נוסד 1967