תערוכה בינלאומית מעיין חרוד

תערוכה בינלאומית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות
מעיין חרוד
שבת, 20 אוקטובר 2018

מה"ג ספטמבר 2018

מה"ג יולי, שופט מר זוהר עזר
מכון וינגייט
שבת, 22 ספטמבר 2018

רועה גרמני - תערוכת חוג ספטמבר

שופט Peter Arth
מכון וינגייט
שבת, 22 ספטמבר 2018

נוסד 1967