ועד החוג

זאב קויפמן

יו"ר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-5302366

סשה פופוב

ס. יו"ר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-5347018

זהר עוזר

רכז גידול

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-3870213

נבות פלד

גזבר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-521-5436

אורי אקיאן

חבר ועד

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-2077717

ענת לוי חודייב

מזכירת החוג

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-7784480

טל לוונטל

חבר ועד

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
058-5990599

שלמה עבו

ועדת ביקורת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-3485822

גבי שטרקמן

ועדת ביקורת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-7895919

זהר ארבל

ועדת ביקורת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
053-8788878