פרוטוקול אסיפה כללית 09-11-2017

שלום חברים - אנו מצרפים את פרוטוקול האסיפה הכללית. 

תודה רבה

וועד החוג


הרישום לתערוכת מרץ נפתח
הרישום לתערוכת פברואר נפתח