סיכום אסיפה כללית ודוח ההוצאות של הזיגר

​דו"ח אסיפה כללית שנתית ואסיפה שלא מן המניין ובנוסף דו"ח הוצאות זיגר

הצעות לסדר יום אסיפה כללית‎
הרישום למה"ג יוני 2018 נפתח !