עדכון הצעות לסדר יום

 להלן עדכון ההצעות לסדר היום 


עדכונים לקראת הזיגר
הצעות לסדר יום אסיפה כללית‎