הזמנה לאסיפה כללית

עוד שנה עברה ואנו מתכבדים להזמינכם לאסיפה כללית שנתית של החוג הישראלי לכלב רועים גרמני שתתקיים בתאריך28/2/2019 בשעה 20:30 בבית העם במושב ניצני עוז.

: על סדר היום

דו"ח יו"ר

דו"ח מבקר

דו"ח רואה חשבון ומאזן

דו"ח רכז גידול

קביעת דמי חבר

בתום האסיפה השנתית תיפתח האסיפה הכללית שלא מן המניין .

הצעה יחידה לאסיפה שהוגשה עי זהר ארבל - מצורפת.

File Name: club-reg
File Size: 35 kb
Download File
הנחיות גידול חדשות
עדכונים לקראת הזיגר