התמונות מתערוכת החוג בבורגתה, 7/3/2020

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FFU9GyoTn73Lt2gu49&h=AT0km-U4ldSX3c-P7WYA9dUNFBJo6bLDyuSZ7Zr1Wq51jUzxLwrmW1-J0lqvplYv-kK_7jsI_XS96W4M12jg-VYmnnvxrs0uVWu7etYVc_8XL607ww6AC-NwPzfl0rF8pfhx7K_U0Bu9LBKCBkrbTJ1nPsHvPxiOze8buLwAtBKqaW3GsSV1FUxaIELZpZQmZ5rcHLbrjAdXx8tJ7tU9UFKhARKRgDbV86CDW5AbF4HnFUsbhjNnaE-rkFsb2xJaJoL6bJYjr80WPOaMJlitDqCEZUE84HIsvrTjPEa1COg5tZOyA_p6HWctrkrkqE4-0mkZP6fuJhWw2jEJAJTZQBlDnBzOBajvBvbpnESsHrU29pYAxSkh5GKcDCx4BTpihYlntjE98YMH0Yd_xlnyIzJtvAWSC17v-V0RbSMSu73O0gz_p6rrsBhCfkvXdfXO_RgnlW5zjT5H5NA4vVEFoRKTokxc-xxmxV-XLdMKHJxMhEBMQgUX3aCK4NGOPxVEB6_uhLzPLzkpZVYFL3FDebmiBWZFnzcHlqRoNGre3Mr6xI8cvB3MQLew_auidwFSUUGSWGeByakUdWCqnBLB3FGh_-tK_f0anHCKgsLr5nfJh21vPxs2Sjp1OqOjypxdsoZWA3y8l2GM2yvASD2K1A

מבחני אופי חדשים לגורים 2020